نمایشگاه گروهی عکس «چند عکس، چند نگاه»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

نمایشگاه گروهی عکس «چند عکس، چند نگاه»

نمایشگاه گروهی عکس «چند عکس، چند نگاه» از تاریخ هجدهم اردیبهشت در نگارخانه پردیسان فرهنگسرای فردوس گشایش خواهد یافت.