نمایشگاه هاشم شاکری با عنوان «مادی» در گالری «راه ابریشم-پارک‌لاله»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

نمایشگاه هاشم شاکری با عنوان «مادی» در گالری «راه ابریشم-پارک‌لاله»

نمایشگاه انفرادی عکس هاشم شاکری با عنوان «مادی» از روز جمعه ۲۶ آذرماه، در گالری «راه ابریشم - پارک لاله» گشایش مییابد.