انتشار شماره‌ی سوم فصل‌نامه «عکاسی»
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

انتشار شماره‌ی سوم فصل‌نامه «عکاسی»

سومین شماره‌ی فصل‌نامه «عکاسی» با موضوع «عکاسی جنگ - خط مقدم» منتشر شد.