جلسه نقد و بررسی مجموعه «انزلی» مهدی وثوق‌نیا در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

جلسه نقد و بررسی مجموعه «انزلی» مهدی وثوق‌نیا در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

روز دوشنبه جلسه نقد و بررسی مجموعه عکس‌های «انزلی» مهدی وثوق نیا با جلسه‌گردانی جمشید حاتم در قالب سلسه جلسات عکس نشستِ دانشجویی اُسکو در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار می‌شود.