دست‌کاری عکس آیت‌الله طالقانی در روزنامه‌ی شرق
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

دست‌کاری عکس آیت‌الله طالقانی در روزنامه‌ی شرق

روزنامه شرق سیگار در دست آیت‌الله طالقانی را از عکسی که برای صفحه‌ی اول درنظر گرفته، حذف کرده است.