انتشار کتاب «چیزی که ندارم»، اثر محمدرضا میرزایی
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۰۹/۱۵

انتشار کتاب «چیزی که ندارم»، اثر محمدرضا میرزایی

کتاب چیزی که ندارم اثر محمدرضا میرزایی توسط انتشارات ادیتزیونی دل برادیپو در ایتالیا منتشر شد.