انتشار کتاب «اشک‌ها و تصویر‌ها»
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۷/۰۲

انتشار کتاب «اشک‌ها و تصویر‌ها»

انتشارات حرفه‌نویسنده کتاب اشک‌ها و تصویرها را منتشر کرد.