انتشار چهل و نهمین شماره حرفه: هنرمند
عکسخانه خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۵

انتشار چهل و نهمین شماره حرفه: هنرمند

چهل و نهمین شماره از نشریه حرفه‌ هنرمند، زمستان ۹۲، در ۲۰۹ صفحه و با قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شد.