سقوط هلی‌کوپتر حامل عکاسان و خبرنگاران در سنجار عراق
تایم خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

سقوط هلی‌کوپتر حامل عکاسان و خبرنگاران در سنجار عراق

این هلی‌کوپتر که برای کمک‌رسانی به عراقی‌های سرگردان در سنجار رفته بود، تصادف کرده و خلبان پرواز کشته شد اما مواسس سامان عکاس آزانس مگنوم که از طرف تایم برای تهیه گزارش به عراق رفته و یکی از نماینگان پارلمان عراق جزو بازماندگان این حادثه هستند.