چند روایت ناتمام؛ نمایشگاه عکس‌های محمد بارکار
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

چند روایت ناتمام؛ نمایشگاه عکس‌های محمد بارکار

نمایشگاهی عکس‌های محمد بارکار با عنوان «چند روایت ناتمام» از یکشنبه ۲۳ آذرماه ۹۳ در گالری گرمساری بندرعباس گشایش می‌یابد.