انتشار سومین شماره ی مجله الکترونیکی قاب
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

انتشار سومین شماره ی مجله الکترونیکی قاب

سومین شماره از مجله الکترونیکی قاب ویژه آذر ماه در ۱۰۲ صفحه منتشر شد.