کارگاه «عکاسی معماری» در دانشکده سماء اردبیل
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۷

کارگاه «عکاسی معماری» در دانشکده سماء اردبیل

دانشکده سماء اردبیل جهت آشنایی دانشجویان معماری با عکاسی، کارگاهی تحت عنوان «عکاسی معماری» با تدریس ابراهیم روحی برگزار می‌کند.