جدول زمان‌بندی برنامه‌های پنجمین جشن عکس دانشگاه هنر
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۳

جدول زمان‌بندی برنامه‌های پنجمین جشن عکس دانشگاه هنر

تمام نشست ها و ورکشاپ‌های هفته عکس در تالار فارابی - پردیس ولیعصر برگزار خواهند شد.