نشست نقد و بررسی «رُفته‌ها» نمایشگاه جدید غزاله هدایت
عکسخانه خبر ۱۳۹۴/۰۱/۲۸

نشست نقد و بررسی «رُفته‌ها» نمایشگاه جدید غزاله هدایت

سه‌شنبه اول اردیبهشت نشست نقد و بررسی نمایشگاه جدید غزاله هدایت با عنوان «رُفته‌ها» در مرکز هنرهای معاصر سازماناب برگزار می‌شود.