نشست «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع «خانواده در عکس»
انسان‌شناسی و فرهنگ خبر ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

نشست «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع «خانواده در عکس»

پنجاه و سومین نشست «یکشنبه‌های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع: «خانواده در عکس» روز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۴، از ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر برگزار خواهد شد.