دسترسی رایگان به دوره‌ی عکاسی دانشگاه هاروارد
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

دسترسی رایگان به دوره‌ی عکاسی دانشگاه هاروارد

دانشگاه هاروارد دوره‌ی آموزشی «عکاسی دیجیتال» را بر روی وب‌سایت آلیسون قرار داد.