نمایشگاه گروهی عکس «پرده آخر»
عکسخانه خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

نمایشگاه گروهی عکس «پرده آخر»

نمایشگاه گروهی عکس‌ با عنوان «پرده آخر» از روز جمعه 16 آذر ماه 1397، ساعت 16 تا 19 در موزه عکسخانه شهر افتتاح می‌شود.