«استارتاپ‌ویکند تجربه‌های عکاسانه» دوربین.نت برگزار شد
رپورتاژ آگهی خبر ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

«استارتاپ‌ویکند تجربه‌های عکاسانه» دوربین.نت برگزار شد

در این «استارتاپ ویکند» ۱۰ نفر از عکاسان تجربیات خودشان را در اختیار حاضران قرار دادند تا حاضران با دریافت تجربه ها فرصت های بهتری را در زمینه شغلی ایجاد کنند.